Algemene Voorwaarden
C.J.E. Warning-Mohamed
Mondhygiëniste

Oude Delft 46A
2611 CD Delft
015-2139003

Algemeen:
Wilt u mij bij ieder bezoek informeren omtrent veranderingen in de verzekering, huisarts en/of specialist, medicijnen etc.

Van de gegevens van uw vorige mondhygiëniste neem ik graag kennis. Laat deze bescheiden naar bovenstaand adres opsturen voor uw eerste bezoek aan mijn praktijk.

Ik doe mijn best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.

Ik stel het op prijs als u mij meldt wanneer u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling, de aanpak of een rekening die afwijkt van wat met u is afgesproken. Op die manier kan ik u en anderen beter van dienst zijn.

Maken en afzeggen van afspraken:
Voor het maken of annuleren van afspraken en overige vragen kan er ingesproken worden op het telefonische antwoordapparaat. Spreek rustig uw voornaam, achternaam, geboortedatum en telefoonnummer in en de reden waarom u belt. Zo mogelijk ook een tijdstip waarop u het beste teruggebeld kan worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Indien u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak verzet worden. Doet u dit meer dan 24 uur tevoren dan kan er vaak naar een goed alternatief worden gezocht. Geeft u zelf alvast aan op welke tijden u wel kunt. Bedenk alstublieft dat het steeds weer afzeggen van behandelingen de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Bij het niet nakomen of niet tijdig afbellen (minstens 24 uur voor aanvang van de behandeling) van afspraken ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Het in de gaten houden van uw gemaakte en verplaatste afspraken is uw eigen verantwoordelijkheid.

Betaling:
Voorafgaande aan iedere uitgebreide en/ of ingrijpende behandeling wordt u mondeling geïnformeerd over de begrote kosten. Bijzondere omstandigheden en prijswijzigingen voorbehouden kan van dit totaalbedrag afgeweken worden door bv. wijziging van het behandelplan of onvoorziene complicaties tijdens de behandeling. U wordt hier uiteraard vooraf over geïnformeerd.

De mondhygieniste berekent de kosten van de behandeling ingevolge een uurtarief a € 108,60 als volgt:
behandeltijdkosten
0-15 min€ 27,15
16-30 min€ 54,30
31-45 min€ 81,45
46-60 min€ 108,60

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.Dit betekent dat u de rekening thuis ontvangt en zelf de kosten dient te declareren bij uw eigen zorgverzekeraar.Vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de door u afgesloten verzekering. Om niet voor verrassingen te komen staan, doet u er goed aan bij uw zorgverzekeraar te informeren onder welke voorwaarden de zorg van de mondhygiënist wordt vergoed.

De facturering geschiedt door Fa-med. Kopienota’s kunt u bij hen opvragen. Voor meer informatie, zie: www.famed.nl